Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.1. Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Aanbiedingen en overeenkomsten:
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt als volgt tot stand:
- De klant plaatst een bestelling.
- De klant ontvangt per email een orderbevestiging. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot het betaald is, door de klant gereserveerd.  
- Zodra het product betaald is is het eigendom van de klant en wordt het verzonden.
2.2. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant wenst de bestelling te annuleren dan dient deze binnen 24 uur hierover een email te sturen naar info@interieurbijonsthuis.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de klant de orderbevestiging als juist erkent.

Levering, prijzen en transport:
3.1. Alle productprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het winkelmandje berekent aan de hand van de bestemming en op de orderbevestiging vermeldt. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies ten behoeve van de levering, zullen de zaken retour worden gezonden naar  Interieur Bij ons Thuis. De aanvullende kosten voor deze retourzending moeten worden betaald door de klant. 
3.2. Het risico van beschadiging tijdens het transport van de door Interieur Bij ons Thuis verzonden artikelen is voor  Interieur Bij ons Thuis. Het eigendom van de producten gaat al over wanneer de producten door de klant betaald zijn. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van afleveren op de klant over. Tevens is het risico van retourzending voor de klant.
3.3. Het is Interieur Bij ons Thuis toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Interieur Bij ons Thuis brengt de klant onverwijld op de hoogte van de reden van de gedeelde levering.
3.4. Wanneer er bij levering producten missen die wel besteld en betaald zijn dient de klant Interieur Bij ons Thuis hiervan binnen 14 dagen op de hoogte te brengen. 

Betalingsvoorwaarden:
4.1. Al onze betalingen geschieden via online betaaldienst Sisow, welke garant staat voor een snelle en veilig online betaling. Sisow biedt de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal en Bancontact/mister cash. Op uw rekeningafschrift wordt niet  Interieur Bij ons Thuis maar Sisow vermeldt. 

Levertijden:
5.1. De levertijd van bestellingen bedraagt 3-4 werkdagen. (Bij leveringen binnen Nederland.) Deze levertijd is echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig wordt overschreden dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
5.2. De vermeldde levertijd gaat in zodra Interieur Bij ons Thuis de betaling van de klant heeft ontvangen en niet vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.

Zichttermijn:
6.1. De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met  Interieur Bij ons Thuis te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de bestelling. De klant dient  Interieur Bij ons Thuis hier binnen de genoemde termijn schriftelijk van op de hoogte te brengen. (Via brief of email.)  Vervolgens dient de bestelling binnen 7 dagen ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking en compleet geretourneerd te worden aan Interieur Bij ons Thuis. De totale waarde van de geretourneerde producten zal binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending door  Interieur Bij ons Thuis aan de klant worden terugbetaald. Alle verzendkosten zijn voor de klant, net zoals het risico van retourzending.
6.2.  Interieur Bij ons Thuis behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd. 
6.3. Het risico van beschadiging gedurende de retourzending is voor de klant. Interieur Bij ons Thuis kan de waarde van producten die beschadigd aankomen niet crediteren. De klant dient een retourzending dan ook goed te verpakken.  
6.4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van Interieur Bij ons Thuis, waarbij instructies gegeven kunnen worden omtrent de wijze van verpakking en verzending.

Garanties en klachten: 
7.1. Interieur Bij ons Thuis geeft geen garanties over de verkochte producten. De kwaliteitseisen van alle producten liggen bij de diverse producenten en Interieur Bij ons Thuis neemt als tussenpersoon geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten. 
7.2. De klant is verplicht de bij hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen of toe te passen. 
7.3. Bij levering dient de klant eventuele beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.

Gegevens  Interieur Bij ons Thuis:
Loverensestraat 18
5266 AN  Cromvoirt
Tel: 0628387806
Mail: info@interieurbijonsthuis.nl
KvK: 17200528
BTWnr: NL 148727499B02